اهداف و چشم انداز

کسب و کار مولد بیش از هر چیز نیاز به انسان های مولد علم دارد، انسان هایی که با علم خود مولد فناوری نیز می‌باشند.

 ایحاد، رشد و توسعه گروه‏های تخصصی با چشم انداز تغییر ساختار شرکت و تبدیل شدن به هلدینگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه ملی و بین المللی جهت ایجاد ارزش های مورد نیاز جامعه.

 
شرکت مولد علم با سياستگذاری و سازماندهی موثر گروه های تابعه و سرمايه گذاری برای دستيابي به صنعت برتر به منظور ارائه خدمات و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، دارای نقش مهمی در تامین نیازهای داخلی و ایجاد زمینه های رشد اقتصاد مقاومتی با هدف نیل به توسعه پایدار است. مولد علم با توسعه آموزش و يادگيری و ایجاد فرصت های مساوی نقش آفرینی برای کارکنان به عنوان ذینفعان اصلی سازمان همواره در جهت تامین رضایت کلیه مشتریان خود، شامل تمامی خدمت گیرندگان حقیقی و حقوقی تلاش می‌کند.
مولد علم با استفاده از تجارب شرکت های معتبر داخلی و خارجی در جهت شناسایی و بومی سازی فناوری های نوین تلاش نموده و علاوه بر ارتقای سطح استانداردهای ملی و کاهش شکاف بین فناوری داخلی و خارجی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای حضوری فعال در عرصه ملی می باشد.